Oplatí sa byť v roku 2020 živnostníkom?

Oplatí sa byť v roku 2020 živnostníkom?

Mesačné poplatky, ktoré musia platiť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) alebo živnostníci, sa každoročne menia. Aké zmeny čakajú živnostníkov tento rok? Oplatí sa vôbec byť živnostníkom?

Od 1. januára 2020 nastala pre živnostníkov opäť ďalšia zmena, ktorá sa týka poplatkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ich výška sa mení v závislosti od priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnancov a tento rok budú samostatne zárobkovo činné osoby platiť odvody mesačne vo výške 238,80 eur, z toho 70,91 eur zdravotnej poisťovni. Pokiaľ ide o živnostníka so zdravotným postihnutím, platí zdravotnej poisťovni polovicu, čo je 35,45 eur. Minimálna výška odvodov do sociálnej poisťovne je tento rok vo výške 167,89 eur a maximum nesmie presiahnuť sumu 2 350,66 eur.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká dňom založenia živnosti a splatnosť je vždy ôsmy deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak ste začali podnikať 1.1.2020, povinnosť zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovni prichádza 8.2.2020. Prvý rok podnikania platia samostatne zárobkovo činné osoby povinne len odvody do zdravotnej poisťovne, odvody do sociálnej poisťovne platiť nemusia, ale môžu. V druhom roku živnosti už nastáva povinnosť platiť odvody aj do sociálnej poisťovne, ktoré sa platia z vymeriavacieho základu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok. Maximum pre všetky fondy poistenia, kde sa zahŕňa nemocenské, dôchodkové, garančné, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je pre rok 2020 určené vo výške 7 091 eur.

Aby sme však nespomínali len zvyšovanie poplatkov, pre živnostníkov tento rok prichádza jedna veľmi výrazná a príjemná zmena v oblasti daní. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré neprekročia obrat 100 000 eur, budú mať sadzbu dane z príjmov len vo výške 15 %. Zníženú sadzbu si však môžu uplatňovať až po 1. januári 2020, čo znamená až v daňovom priznaní za rok 2020, teda v marci 2021. Novela zákona priniesla aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z pôvodnej výšky 19,2-násobku životného minima na 21-násobok životného minima. Suma nezdaniteľnej časti základu dane je pre rok 2020 vo výške 4 414,20 eur.

Či už sa vám oplatí zakladať živnosť, musíte posúdiť na základe svojich možností, schopností a preferencií.

Green Tree Finance
Autor: Green Tree Finance

Green Tree Finance vzniklo ako potreba združovať ľudí v oblasti osobných financií, ktorí to s klientami myslia dlhodobo naozaj dobre. Prvoradé pre nich je naplnenie požiadaviek a potrieb klienta a odmena za poskytnutie služby je až ako dôsledok spokojnosti klienta so službou a starostlivosťou o jeho finančé záležitosti.

Už skoro 12 rokov sa staráme o potreby viac ako stovky našich klientov.

Neprídeme v naškrobenom obleku a nezavalíme Vás kopou grafov a čísel. Chceme sa s Vami baviť otvorene a rečou, ktorej rozumiete.

Koniec koncov, vyskúšajte si to sami, dohodnite si stretnutie s človekom, ktorého naozaj zaujímate. 

Zostaňte s nami v obraze

Minimálne dvakrát do mesiaca si nájde Vašu schránku náš nový článok

spracovaním osobných údajov