Mladomanželskú pôžičku môže získať viac žiadateľov ako doposiaľ

Mladomanželskú pôžičku môže získať viac žiadateľov ako doposiaľ

Štátny fond rozvoja bývania prišiel s možnosťou mladomanželských pôžičiek, ktoré mali v minulosti veľmi dobrú odozvu. Novela zákona s miernejšími podmienkami pre žiadateľov sa dostala do druhého čítania.

V pôvodných podmienkach mohli o mladomanželskú pôžičku požiadať manželia, ktorí majú vek do 35 rokov a sú manželmi najviac jeden rok. Vďaka miernejším podmienkam budú môcť o mladomanželskú pôžičku žiadať aj manželia bez ohľadu na vek s podmienkou, že ich manželstvo trvá najviac tri roky.

Mladomanželské pôžičky už sú zavedené v praxi, no na základe odozvy a doterajších skúseností sa poslanci rozhodli zmierniť a zmeniť podmienky tak, aby rozšírili okruh možných žiadateľov o mladomanželskú pôžičku. Vďaka tomuto sa tak pôžička pre mladomanželov môže stať dobrým štartom pre bývanie mladých rodín.

Poslanci zvažujú aj úpravu maximálnej výšky príjmovej hranice žiadateľov. V súčasnosti môžu mladomanželskú pôžičku získať len tí žiadatelia, ktorí okrem súčasných podmienok spĺňajú aj súčasnú príjmovú hranicu. Mesačný príjem žiadateľa, respektíve žiadateľov - mladomanželov, nesmie prekročiť štvornásobok sumy životného minima, vypočítaného pre žiadateľov. Poslanci navrhujú zvýšenie maximálnej hranice na päťnásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľov. Návrh na túto zmenu opäť vychádza z doterajších skúseností a odozvy na mladomanželské pôžičky.

Green Tree Finance
Autor: Green Tree Finance

Green Tree Finance vzniklo ako potreba združovať ľudí v oblasti osobných financií, ktorí to s klientami myslia dlhodobo naozaj dobre. Prvoradé pre nich je naplnenie požiadaviek a potrieb klienta a odmena za poskytnutie služby je až ako dôsledok spokojnosti klienta so službou a starostlivosťou o jeho finančé záležitosti.

Už skoro 12 rokov sa staráme o potreby viac ako stovky našich klientov.

Neprídeme v naškrobenom obleku a nezavalíme Vás kopou grafov a čísel. Chceme sa s Vami baviť otvorene a rečou, ktorej rozumiete.

Koniec koncov, vyskúšajte si to sami, dohodnite si stretnutie s človekom, ktorého naozaj zaujímate. 

Zostaňte s nami v obraze

Minimálne dvakrát do mesiaca si nájde Vašu schránku náš nový článok

spracovaním osobných údajov