FAQ

 

Koľko stojí Vaša služba?

"Spolupráca s našou spoločnosťou nestojí klienta ani euro - nepýtame si za sprostredkovanie žiadne poplatky."

Spolupráca s našou spoločnosťou nestojí klienta ani euro - nepýtame si za sprostredkovanie žíadne poplatky. V prvom rade nám to zakazuje zákon, v druhom rade sme odmeňovaní obchodnými partnermi za prostredkovanie obchodu. Bolo by teda nefér pýtať si odmenu od oboch zúčastnených strán. Snažíme sa klientom peniaze skôr šetriť a znižovať, nakoľko sa pre nich snažíme mať čo najväčšiu pridanú hodnotu nie len z pohľadu informácií, ale aj z pohľadu nákladov, ktoré klient má.

 

Prečo názov Green Tree Finance?

"Green Tree Finance sme zvolili kvôli symbolu, ktorý vyjadruje strom v prírode - je znakom plodnosti, je miestom, kde sa môžu klienti cítiť v bezpečí, a dáva im úrodu a prospech."

Green Tree finance sme zvolili kvôli symbolu, ktorý vyjadruje strom v prírode - je znakom plodnosti a úrodnosti našej Zeme. To, že poskytuje zvieratám útočisko vo forme tieňa, dáva im možnosť skryť sa pred nepriazňou počasia v prípade búrky alebo dažďa, poskytuje nám svoje ovocie a včely z jeho kvetov robia med v nás to evokuje to, čim chceme byť pre našich klientov - miestom, kde sa budú nie len cítiť v bezpečí, ale bude im dávať aj úrodu a prospech - osoh z toho, že nás budú mať vo svojom okolí. Práve ako statný strom, ktorý sa o nás stará, chceme byť aj my súčasťou životov našich klientov, o ktorých sa budeme starať my.

 

Pre koho je naša služba určená?

"Našu službu môže využívať každý človek, ktorý je alebo bude ekonomicky aktívny."

Naše služby môže vyyužívať každý človek, ktorý plánuje využívať hociktorú finančnú inštitúciu, zarába nejaké peniaze a je plnoletý. Nevyberáme si svoj segment klientely a nešpecifikujeme sa na privátnu klientelu, nakoľko si myslíme že prístup ku kvalitným informáciám, a prístup k človeku v rámci finančného sektora, ktorý o Vás bude mať záujem a bude sa Vám starať o aktíva a dlhodobé ciele si zaslúži každý človek.
Tak ako má každý právo na určité veci v našom živote, myslíme si, že má právo využívať aj takúto službu, ktorá je dnes bohužiaľ nastavená tak, že čím ma človek viac peňazí, tým ma lepšie podmienky. Snažíme sa teda tieto podmienky poskytnúť aj pre tých najmenej bonitných klientov, aby sme vyrovnali tento hendikep, ktorý je vo finančnom svete na dennom poriadku.

 

Kto môže byť vašim klientom?

"Našim klientom môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať finančné služby."

Našim klientom môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať finančné služby. Špecializujeme sa primárne na zabepečenie príjmu a života klienta a zabezpečenie majetku v prípade nepredvídaných udalostí, riešenie financovania pri kúpe alebo rekonštrukcii nehnuteľností, refinancovanie úverov alebo ich konsolidácia, riešime správu a rozloženie portfólia investícií, dôchodkové zabezpečenie a celkové finančné plánovanie pre klienta.

 

Aké su možnosti spolupráce s vašou spoločnosťou?

"Možností spolupráce je viacero, môže byť aktívna alebo pasívna. Aktívna ako spolupracovník, alebo odporučateľ našich služieb, pasívna ako klient, ktorý využíva naše služby a starostlivosť."

S našou spoločnosťou môžete spolupracovať viacerými spôsobmi. Základné rozdelenie je aktívna a pasívna spolupráca. Medzi pasívne spolupráce patrí osoba, ktorá využíva naše služby ako klient, čiže má prideleného svojho servisného poradcu - človeka, ktorý s ním má vzťah a rieši s ním jeho potreby a finančný stav. Má kontakt na človeka, ktorý mu dokáže sprostredkovať rôzne služby v rámci finančného sektoru aj mimo neho.
Aktívnych spoluprác je viacero - najaktívnejšie je sa stať priamo spolupracovníkom spoločnosti, čiže buď servisným poradcom, kde vyberáme najmä na základe toho, ako si človek vie budovať vzťahy, ako mu záleží na ľuďoch a ako ho vníma okolie a neskôr klienti, alebo produktový špecialista, kde zase dbáme na to aby bol po odbornej a technickej stránke človek čo najlepšie vzdelaný, aby mal prehľad, vedel komunikovať s klientom aj servisným poradcom a bol objektívny a nezávislý a robil svoju prácu svedomito a na čas. Toto zabezpečujeme pravidelnými školeniami, testami, a pravidelnou kontrolou týchto špecialistov.
Aktívnou spoluprácou sa rozumejú aj odporučatelia - tipéri - buď fyzické alebo právnické osoby, ktoré vedia osloviť s ponukou spolupráce s našou firmou širšie publikum, a za to dostanú odmenu zo zrealizovaného obchodu. Máme teda spoluprácu aj pre akékoľvek firmy, ktoré sú v kontakte so zákazníkmi a vedia rozšíriť portfólio svojich služieb o služby, ktoré zastrešuje naša spoločnosť.

 

Ako vyzerá stretnutie so zástupcom Vašej spoločnosti?

"V prvom rade sa náš servisný poradca bude zaujímať o Vás ako človeka. Až keď zistí, čo je pre vás dôležité, posunie toto info produktovému špecialistovi, ktorý pre vás pripraví riešenie podľa vašich možností a predstáv. Týmto sa stávate klientom spoločnosti, a váš servisný poradca tu bude pre Vás ak by ste čokoľvek potrebovali, resp. Vám pripomenie, aby ste na nič nezabudli."

V prvom rade sa náš servisný poradca bude zaujímať o Vás ako človeka, bude sa s Vami snažiť nadviazať dialog, prejsť si s Vami vaše skúsenosti a aktuálne portfólio, ktoré máte, aby vedel bližšie pochopiť Vaše ciele, a na základe ktorých informácií robíte rozhodnutia - či je pre Vás podstatné Vás zásobovať pravidelne veľkým množstvom informácií, alebo pre Vás pripraviť ponuku, ktorá bude podložená všetkými informáciami, ktoré je možné k daným návrhom zohnať.

Ide teda o to, aby servisný poradca človeka bližšie spoznal, zistil čo je pre neho v živote dôležité, v akom stave sa nachádza či už rodinne, pracovne alebo v rámci záľub a čo by vlastne chcel riešiť v dohľadnej dobe alebo z dlhodobého hľadiska. Bude zisťovať veci ohľadom jeho skuseností a vzdelania aby sme pre neho vedeli prpraviť s pomocou produktových špecialistov ponuku, ktorá bude maixmálne reflektovať to, čo chce náš klient tou službou, alebo produktami dosiahnuť. Samozrejmosťou bude prehľad toho trhu, kde obdrží porovnanie z viacerých finančných inštitúcií, posúdenie rôznych parametrov a poplatkov a celkové zhodnotenie, pričom samotný výber nechávame stále na klientovi, nech sa rozhodne podľa svojih preferencí, podľa toho, čo jemu dáva zmysel.

Ten prvotný proces je teda zameraný na maximálny zber vsupných údajov, ktoré potrebujeme o klientovi, pričom sa snažíme vysvetliť náš štýl práce - čo tými informáciami chceme získať, prečo je to pre toho klienta pozitívne. Čím totiž budeme vychádzať z presnejších informácií, tým lepšie mu budeme vedieť nájsť na trhu vhodnejšie produkty a za lepších poplatkov vyriešiť tú potrebu, ktorú ten daný človek má. Následne pri predkladaní ponúk ho bude kontaktovať produktový špecialista, ktorý má všetky podklady aby vypracoval ponuky a návrh na úpravu existujúceho portfólia, s tým že komunikácia pri uzavretí prebieha s produktovým špeicalistom, pričom servisný poradca len dohliada na komunikáciu a prípadne dovysvetľuje niektoré informácie klientovi osobne.

Týmto zabezpečíme aj dvojitú kontrolu, nakoľko väčšina poradenských spoločností funguje štýlom "ja a môj klient," taká one man show, kde sa poradca stretne s klientom, vypracuje návrhy, ktoré on uzná za vhodné, a následne predáva toto riešenie klientovi, no je to len pod kontrolou a dohľadom tej danej osoby, ktorá z toho berie províziu a tým pádom aj zisk, čo môže byť problém, keď nie vštci sprostredkovatelia majú tie najlepšie úmysly voči klientom a pod vplyvom ťažkých životných situácií môžu klientom poradiť aj nesprávne kvôli dosiahnutiu vyššej odmeny.
U nás teda vie servisný poradca ponuku od produktového špecialistu skontrolovať a v prípade nedostatkov stopnúť uzavretie obchodu, čo nie je na trhu bežné. Tento krok môže byť síce z pohľadu konkurencie neefektívny a komplikovaný, no prináša benefity klientovi, nakoľko ide v prvom rade o neho o jeho peniaze, o jeho majetok, a všetky poplatky spojené s touto službou voči finančnej inštitúcii hradí klient.

 

Prečo vôbec využívať služby finančného sprostredkovateľa?

"Finančný sprostredkovateľ informuje klienta o reálnych možnostiach a meniacich sa podmienkach na finančnom trhu, zastupuje ho voči finančným inštitúciám a chráni pred tým, aby spravil krok, ktorý by ho mohol stáť veľa peňazí."

Ak človek spolupracuje s profesionálom, ktorý ponúka naozaj dobrý prehľad, prináša mu to množstvo výhod. Informuje klienta o reálnych možnostiach a meniacich sa podmienkach na finančnom trhu, ponúka portfólio produktov, ktoré skutočne riešia požiadavky a potreby klienta a to za čo najnižšiu cenu. Ak takýto sprostredkovateľ nie je zameraný len na uzatvorenie obchodu, ale naozaj mu záleží na svojom klientovi, vtedy sa deje to, že má klient človeka, ktorý ho skutočne zastupuje voči finančným inštitúciám, a chráni ho pred tým, aby spravil krok, ktorý by ho mohol stáť veľa peňazí - ako by ste mali naozaj dobrého právnika, ktorý by vás obhajoval v rámci súdnych sporov, no neplatili by ste mu ani euro, lebo by ho platila druhá strana. Je teda dôležité venovať dostatok času výberu správneho sprostredkovateľa a spoločnosti, a následne viete dlhodobo profitovať z takejto spolupráce. Verím, že naša spoločnosť spĺňa práve tieto kritériá.

office-meeting-business-partners-336368

Zostaňte s nami v obraze

Minimálne dvakrát do mesiaca si nájde Vašu schránku náš nový článok

spracovaním osobných údajov