Naše služby

 

Náplňou našej práce je najmä starostlivosť o portfólio a potreby klienta, ktorú zabezpečujeme pravidelným servisom podľa klientových potrieb a prianí.

Hlavnou našou službou resp. náplňou práce je dlhodobá starostlivosť o portfólio (uzavreté a využívané zmluvy s finančnými inštitúciami) a potreby klienta, ktorú zabezpečujeme pravidelným servisom jeho zmlúv a aktualizáciou podľa jeho potrieb a prianí. V rámci servisu by mal byť klient oboznámený so všetkými zmluvami a parametrami, ktoré aktuálne má a platí, či sú pre ňho vhodne nastavené a v akej sú kvalite. Po vzájomnej diskusii môže prísť k úprave jestvujúcich zmlúv alebo k ich doplneniu podľa požiadaviek klienta.

Následne sa celé portfólio spravuje dlhodobo, nakoľko časom sa menia produkty, mení sa situácia na finančných trhoch a tak isto aj ciele a potreby klienta. Toto má na starosti servisný poradca daného klienta, ktorý dohliada na to, že budú potreby a požiadavky klienta splnené v maximálnej možnej miere zo strany spoločnosti a pomáha zlepšeniu komunikácie medzi produktovým špecialistom a klientom. Z dlhodobého hľadiska sa tak stáva pre klienta podporou nie len zo strany technickej alebo znalostnej ale aj zo strany emocionálnej a ľudskej, kde sa snažíme byť klientom v prvom rade partnerom a pomáhať im pri ich životnej ceste tak, aby minimalizovali straty a maximalizovali zisk z portfólia alebo zo zmlúv, ktoré budeme mať uzavreté alebo budeme v rámci spolupráce s nimi riešiť.

Za každú oblasť je zodpovedný niektorý z produktových špecialistov.

Ak sa bavíme o zabezpečení rizika, to majú na starosti poistní špecialisti spoločnosti s tým, že každý rok pri výročí zmlúv dochádza k prehodnoteniu vhodnosti zmlúv, resp. k porovnaniu situácie na trhu, či neexistuje lepšia prípadne lacnejšia varianta pre klienta, ktorá by dokázala za menej eur alebo vo väčšom rozsahu kryť riziká, ktoré by klent mal mať kryté.

Financovanie bývania, realizujeme prostredníctvom úverových špecialistov - klient optimalizuje svoje náklady spojené s novým bývaním tým, že sa optimalizuje výška, splatnosť a úroková sadzba na poskytnutom úvere, resp. pri konsolidácii už existujúcich úverov a prenesením do jedého výhodnejšieho úveru. Pre klienta sa tak vytvára možnosť budovať rezervy v prípade nepredvídaných udalostí či investovania voľných prostriedkov a zhodnotenia financií z dlhodobého hľadiska.

V prípade investícií a zhodnotenia majetku zabezpečujeme pre klientov prvotriedne služby investičných špeicalistov, ktorí ponúkajú na slovenskom trhu exkluzívne produkty z rôznych druhov aktív - nezameriavame sa len na papierové aktíva typu podielových listov, ale riešime od fyzických aktív - drahé kovy, nájomné nehnuteľnosti, cez dlhopisy, akcie, ETF fondy až po bankové produkty a sporiace účty. Tým zabezpečujeme pre klienta maximalizáciu zisku a efektívne riadenie investícií v prípade finančných kríz, ktoré môžu nastať a vtedy prenášame prostriedky do bezpečnejších aktív, resp. eliminujeme pokles investícií v týchto krízových časoch. Klient tak zarába aj v čase rastu aj v čase krízy, kedy väčšina investorov trpí tým, že majú prostriedky v nevýhodných produktoch a v nedosupných produktoch, kde prechod z jedného druhu aktív do druhého je buď nemožný alebo poplatkovo veľmi nevýhodný a na konci tieto straty a poplatky znáša klient.

"Našou službou je hlavne komplexne pomáhať klientom nie len peniaze šetriť a míňať ich na efektívne riešenie ich potrieb, ale aj maximalizovať zhodnotenie pri minimálnych poplatkoch či už v čase krízy alebo v čase hospodárskeho rastu."

Pre nás a našu službu je najväčšou odmenou spokojný klient a dlhodobé dosahovanie profitu z jeho strany. V prípade akýchkoľvek potrieb klienta sa môže obrátiť na našu spoločnosť, lebo ponúkame služby nie len VIP klientom, resp. privátnej klientele ,ale aj radovým občanom, nakoľko každý si zaslúži prístup k produktom, ktoré bežne ponúkajú len privátne banky a k službe ktorú poskytujú len privátni bankári, ktorí su aj tak obmedzení len službami, ktoré daná banka ponúka. Poskytujeme teda klientom služby a starostlvosť na úplne inej úrovni, ako sú bežne zvyknutí z finančného trhu na Slovensku.

 

persons-family-parents-kid-child-731514

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Zostaňte s nami v obraze

Minimálne dvakrát do mesiaca si nájde Vašu schránku náš nový článok

spracovaním osobných údajov